← Späť Prihláška

Medzinárodná letná tanečná škola
Jany Šimkovicovej, 7. ročník

23. – 28. júl 2019, Bratislava

Ak žiadate aj o ubytovanie, vyplňte prihlášku a zašlite kópiu potvrdenia o úhrade účastníckeho poplatku do 17. júla na: info@danzamea.eu. Ak nie, prihlásiť sa môžete do 23. júla alebo osobne aj v deň začatia letnej školy.

Meno
Priezvisko
Adresa Mesto Krajina Národnosť E-mail Telefónny kontakt
Pohlavie
Dátum narodenia


Pokiaľ ste študent, vyplňte nasledovné:
 
Meno školy
Úroveň


Bratislava

Doprovod:
Meno, priezvisko Prenocovanie pre doprovod k žiakovi 20 €/ noc
Počet:
Full Pass
otvorený vstup na všetky hodiny počas celej školy
Danza Mea, vrátane stravy a ubytovania
730 € / 630 € pri prihlásení do 31. 5.
zvýhodnená cena pre študentov registrovaných škôl(*) 396 €
Open Pass
otvorený vstup na všetky hodiny počas celej školy
Danza Mea, bez stravy a ubytovania
460 €
zvýhodnená cena pre študentov registrovaných škôl(*) 318 €
1 Day Pass
otvorený vstup na všetky hodiny na 1 deň podľa vášho výberu;
počet 1 Day Passov je ľubovoľný
110 €
zvýhodnená cena pre študentov registrovaných škôl(*) 48 €
Počet:
Single Lesson Pass
vstup na jednu hodinu podľa vášho výberu;
počet Single Lesson Passov je ľubovoľný
30 €
zvýhodnená cena pre študentov registrovaných škôl(*) 15 €
Počet:
Personalizovaný pass
na základe dohody s Janou ŠImkovicovou

 

ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

Sumu za vybraný Pass uhraďte spolu so zaslaním prihlášky prevodom na účet:

Číslo účtu: 2926914649 / 1100
IBAN: SK02 1100 0000 0029 2691 4649
Banka: Tatra banka, a.s.
Názov účtu: Môj tanec
Variabilný symbol: dátum narodenia (dd/mm/yyyy)

V prípade 1 Day Passu a Sinle Lessons Passu vynásobte počet zakúpených passov uvedenou jednotkovou cenou. Tieto Passy bude zároveň možné zakúpiť na mieste v deň začatia školy.

Ak si uplatňujete zľavu Registrovanej školy, zašlite spolu s potvrdením o úhrade aj potvrdenie o návšteve školy.

 

REGISTROVANÉ ŠKOLY A ZĽAVY

Účastníci, ktorí sú zapísaní v ktorejkoľvek profesionálnej alebo privátnej tanečnej škole či konzervatóriu na Slovensku, majú právo na zľavu zo všetkých typov Passov v prípade, že tanečná škola, ktorú navštevujú je zaregistrovaná v projekte Danza mea.

Podmienky pre registráciu tanečnej školy a zľavnené Passy sú veľmi jednoduché: Registrácia je bezplatná a možná pre každú tanečnú školu, ktorá sídli na Slovensku. Stačí zaslať mail na info@danzamea.eu. Jedinou podmienkou je informovať žiakov tanečnej školy o možnej účasti na letnej škole Danza mea a vyvesiť plagát Danza mea na viditeľné miesto v priestoroch školy.

 

PODMIENKY

 1. Každý prihlásený účastník bude informovaný o prijatí
  prihlášky a o prijatí platby emailom.
 2. Minimálny vek účastníka je 12 rokov. Neplnoletí účastníci sa môžu prihlásiť len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu. (Použite prosím tlačivo, ktoré si stiahnete z webstránky www.danzamea.eu.)
 3. Konečný harmonogram Danza mea bude zverejnený v prvý deň pri prezentácii – v mieste prezentácie a na web stránke www.danzamea.eu. Predbežný harmonogram nájdete na web stránke www.danzamea.eu.
 4. Účastníci si musia priniesť tanečné oblečenie, tanečné topánky a všetky potrebné veci na tanečnú hodinu.
 5. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pedagógov alebo umelcov v prípade choroby alebo iného neodvratného prípadu.
 6. Účastník školy Danza Mea súhlasí so zaznamenávaním hodín a vystúpení audiovizuálnou technikou a s následným použitím záberov pre potreby Danza Mea.

 

Zodpovednosť a poistenie

 1. Každý účastník je povinný sa zdravotne poistiť na vlastné náklady
  a potvrdenie o poistení predložiť pri akreditácii v prvý deň školy.
 2. Organizátor nezodpovedá za prípadné škody a zranenia
  počas trvania školy Danza mea.
 3. Organizátor nezodpovedá za stratu, krádež či poškodenie
  osobných vecí počas trvania školy Danza mea.
 4. Organizátor musí byť vopred informovaný, pokiaľ je účastník
  na niečo alergický alebo má iné zdravotné problémy.

 

Možnosť odhlásenia

 1. Odhlásenie je možné len písomne mailom na info@danzamea.eu a len do 22. júna. V takomto prípade bude účastníkovi vrátených 50% z uhradenej sumy. V prípade odhlásenia po 22. júni alebo nenastúpenia do letnej školy Danza mea sa účastnícky poplatok nevracia.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
mailom na info@danzamea.eu alebo na telefónnom čísle: 0905 693 877.

Organizátorom tanečnej školy je:
Môj tanec, o.z.
Gercenova 23, 851 01 Bratislava,
IČO: 42359937
DIČ: 2024073018

 

Súhlasím s uvedenými podmienkami